Web Analytics

Contoh Pacelathon – Soal SBO TV 13 Agustus Kelas 4

Tripasik.com – Berikut ini adalah jawaban dari soal SBO TV yang berbunyi “Gaweo pacelathon terus kirimno nang gurumu!“.

Kalimat tersebut merupakan salah satu soal untuk siswa-siswi SD kelas 4 dalam program Guruku SBO TV hari Kamis, 13 Agustus 2020.

Gaweo Pacelathon - Soal SBO TV Kelas 3

Pada materi kali ini, para siswa SD kelas 4 akan diajak belajar bersama Pak guru Ketut Eddy Saputro dengan materi Pelajaran Bahasa Jawa yang tayang di SBO TV pada pukul 07.00 – 07.30 WIB.

Ada soal yang diberikan dalam materi kali ini, salah satunya berbunyi “Gaweo pacelathon terus kirimno nang gurumu!“.

Soal dan Jawaban SBO TV 13 Agustus 2020 SD Kelas 4

Pertanyaan

Gaweo pacelathon (percakapan) terus kirimno nang gurumu!

—————————————

Jawaban

Adi : Pakdhe, sonten-sonten kok taksih ten kebon?
Pakdhe : Iyo Di, urung rampung iki
Adi : Taksih nopo to pakdhe?
Pakdhe : Resik-resik di
Adi : Lha niku, punapa ingkang panjenengan lampahi pakdhe?
Pakdhe : iki aku ugo arep nandur wit gedhang sing di jaluk karo budhemu kae
Adi : oalah, nalika wingi sonten kula nggi mireng menawi budhe sambat kaliyan pakdhe babagan punika
Pakdhe : ora mung kuwi tujuane, nanging iki uga ana manfaate kanggo lingkungan
Adi : leres niku pakdhe, mugi-mugi dados amalipun pakdhe
pakdhe : aamiin
Adi : nggih pun, kulo pamit wangsul rumiyin nggih Pakdhe, sampun badhe maghrib.
Pakdhe : Iyo Di, ati-ati.

—————————————–

Itulah jawaban dari soal SBO TV yang berbunyi Gaweo pacelathon terus kirimno nang gurumu!, semoga bermanfaat.

Leave a Comment